Termeni si condtii

Următorii termeni şi condiţii reglementează utilizarea platformei online Smart Casual Concept SRL (denumită în continuare "Site-ul"), utilizarea aplicațiilor mobile pentru Android sau iOS (denumite în continuare "Aplicațiile") şi accesul la tot conţinutul, serviciile şi produsele disponibile în şi prin intermediul Site-ului sau al Aplicațiilor (toate acestea luate împreună sunt denumite în continuare "Serviciile").

Serviciile sunt deţinute şi operate de către Smart Casual Concept SRL CUI 40473776, J23/271/22.01.2019, cu sediul social in Comuna Berceni, Intrarea Ciulin 8E, Ilfov Romania.

Serviciile sunt deţinute şi operate de către Smart Casual Concept SRL (denumit în continuare "Proprietarul" sau "Smart Casual Concept SRL"). Serviciile sunt oferite sub rezerva acceptării de către dumneavoastră, fără modificări, a tuturor termenilor şi condiţiilor din prezentul document şi al tuturor celorlalte reguli şi politici de operare (inclusiv, dar fără a se limita la, Politica de Confidenţialitate Smart Casual Concept SRL) şi a procedurilor care pot fi publicate ocazional pe acest Site de către Proprietar (toate acestea luate împreună sunt denumite în continuare "Acordul").
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest Acord înainte de accesarea sau utilizarea serviciilor. Prin accesarea sau folosirea oricăror dintre servicii, sunteţi de acord vă supuneţi termenilor şi condiţiilor din prezentul Acord. Dacă nu sunteţi de acord cu toţi termenii şi condiţiile prezentului acord, atunci nu puteţi avea acces la servicii. Oferta propusă de către Smart Casual Concept SRL se limitează expres la acești termeni şi condiţii.
Smart Casual Concept SRL poate aduce îmbunătăţiri sau modificări produselor, serviciilor, aplicațiilor mobile sau funcţionalităţilor, programelor și tarifelor descrise pe Site în orice moment, fără preaviz. Anumite prevederi din Termeni şi Condiţii pot fi completate sau înlocuite de prevederi legale sau alţi termeni specificaţi pe alte pagini de pe acest Site.

Contul de utilizator Smart Casual Concept SRL

Pentru a utiliza serviciile disponibile pe Site, trebuie să completaţi formularul de înregistrare. Sunteţi de acord să: (a) furnizaţi date corecte, exacte, complete şi actuale despre dumneavoastră aşa cum vi se solicită în formularul de înregistrare (aceste date sunt denumite în continuare „Datele utilizatorului”) şi (b) menţineți şi actualizați Datelor utilizatorului. Sunteţi de acord ca Smart Casual Concept SRL să poată utiliza datele dumneavoastră de utilizator pentru a furniza serviciile de pe site pentru care v-aţi exprimat interesul. Dacă furnizaţi orice informaţii care nu sunt corecte sau actuale sau dacă Smart Casual Concept SRL are motive rezonabile pentru a suspecta că aceste informaţii nu sunt corecte sau actuale, Smart Casual Concept SRL are dreptul de a suspenda sau anula contul dumneavoastră şi de a refuza folosirea curentă sau viitoare a Site-ului.
Sunteţi unicul responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii parolei asociate cu contul dumneavoastră şi pentru restricţionarea accesului la parola şi la calculator în timp ce sunteţi conectat la site. De asemenea, sunteți responsabil pentru toate activităţile efectuate din contul dumneavoastră sau de la calculatorul dumneavoastră. Ne asumăm folosirea de măsuri de securitate rezonabile pentru a asigura protecţia împotriva accesului neautorizat la contul dumneavoastră. Nu putem totuşi garanta securitatea absolută a contului dumneavoastră, conţinutul dumneavoastră sau informațiile personale şi nu putem promite că măsurile noastre de securitate vor preveni o terţă persoană de la accesarea ilegală a site-ului sau a conţinutul său. Sunteţi de acord să notificaţi imediat Smart Casual Concept SRL despre orice utilizare neautorizată a contului sau parolei dumneavoastră sau asupra a oricărei alte încălcări a securităţii Site-ului. De asemenea, acceptaţi toate riscurile de acces neautorizat la Datele Utilizatorului şi la orice altă informaţie pe care o furnizaţi Smart Casual Concept SRL. Smart Casual Concept SRL nu va fi răspunzător pentru orice acte sau omisiuni ale dumneavoastră, inclusiv orice daune rezultate ca urmare a unor astfel de acte sau omisiuni.

Responsabilitatea utilizatorului Serviciilor

Sunteți de acord că toate informaţiile, datele, textele, software-ul, sunetele, fotografiile, desenele, video-urile, mesajele, tag-urile sau alte materiale (denumite în continuare "Conţinutul"), postate public sau trimise privat, în conexiune cu Site-ul sunt responsabilitatea exclusivă a persoanei de la care provine acest Conţinut. Acest lucru înseamnă că dumneavoastră şi nu Smart Casual Concept SRL sunteţi în totalitate responsabil pentru tot conţinutul pe care îl uploadaţi, postaţi, trimiteţi prin email sau faceţi disponibil prin intermediul Site-ului. Smart Casual Concept SRL nu a revizuit si nu poate revizui tot Conținutul publicat pe Site (inclusiv conținutul software) şi de aceea nu poate fi făcut responsabil pentru acesta, pentru utilizarea sau pentru efectele acestuia. Înţelegeţi că folosind Site-ul, vă expuneţi Conţinutului care poate fi ofensator, indecent sau contestabil. În niciun caz, Smart Casual Concept SRL nu va fi făcut răspunzător pentru Conţinut, incluzând, dar fără a se limita la, orice erori sau omisiuni de Conţinut sau orice pierdere sau deteriorare de orice fel ce rezultă din utilizarea Conţinutului publicat, trimis prin email sau făcut disponibil pe site.
Sunteţi de acord să nu folosiţi acest site pentru a: (a) încărca, publica, trimite prin email, transmite sau pune la dispoziţie orice Conţinut care este ilegal, dăunător, ameninţător, abuziv, defăimător, vulgar, obscen, calomniator, invaziv, promovator de scandal etnic sau inacceptabil in alt fel; (b) provoca atingere minorilor în orice fel; (c) impersona orice persoană sau entitate, inclusiv, dar nu limitat la un reprezentant Smart Casual Concept SRL, un organizator de concurs sau oficial sportiv, sau pentru a vă prezenta în mod fals ca afiliat al unei persoane sau entităţi din cele de mai sus; (d) încărca, publica, trimite prin email, transmite sau pune la dispoziţie orice Conţinut pentru care nu aveţi dreptul de a-l face disponibil conform legii sau a relaţiilor contractuale ori de încredere; (e) încărca, publica, trimite prin email, transmite sau pune la dispoziţie orice Conţinut care încalcă brevetele, mărcile comerciale, secretul comercial, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate ale oricărei părţi; (f) încărca, publica, trimite prin email, transmite sau pune la dispoziţie a oricărui fel de publicitate nesolicitată sau neautorizată, a materialelor promoţionale, "junk mail", "spam", "scrisori în lanţ", "scheme piramidale" sau orice alta formă de solicitare; (g) încărca, publica, transmite prin email, transmite sau pune la dispoziţie a oricărui material care conţine viruşi software sau orice alt cod de computer, fişiere sau programe concepute pentru a întrerupe, a distruge sau a limita funcţionalitatea oricărui software, echipament hardware sau echipament de telecomunicaţii; (h) interfera cu sau întrerupe funcţionarea Site-ului, a serverelor sau a reţelelor conectate la Site, sau pentru a ignora solicitările, procedurile, politicile sau reglementările reţelelor conectate la Site; şi/sau (i) încălca intenţionat sau neintenţionat orice legislaţie locală, naţională sau internaţională. Sunteţi de acord să nu accesaţi (sau încercaţi să accesaţi) Site-ul sau Conţinutul prin orice mijloace automate (inclusiv utilizarea oricărui script, crawler web, robot, spider sau scraper) şi că nu veţi falsifica sau manipula metodele de identificare pentru a vă ascunde originea accesului (sau a tentativei de acces) la Site. Sunteţi în cunoştinţă de cauză ca Smart Casual Concept SRL poate sau nu să examineze sau să monitorizeze Conţinutul, dar că în acelaşi timp Smart Casual Concept SRL sau persoanele desemnate de Smart Casual Concept SRL au dreptul (dar nu şi obligaţia) de a examina, monitoriza, refuza sau şterge orice Conţinut disponibil prin intermediul Site-ului cum cred de cuviinţă. Fără a se limita la cele de mai sus, Smart Casual Concept SRL şi persoanele desemnate de Smart Casual Concept SRL au dreptul de a elimina orice conţinut care încalcă Termenii sau este considerat inacceptabil. Sunteţi de acord că trebuie să evaluaţi şi să suportaţi toate riscurile asociate de utilizarea oricărui Conţinut disponibil în legătură cu Site-ul, inclusiv încrederea în acurateţea, integritatea şi utilitatea unui astfel de conţinut.
Sunteţi înştiinţat şi de acord cu faptul că Smart Casual Concept SRL poate accesa, reţine şi divulga Datele Utilizatorului, informaţii despre metoda de plată şi orice alt conţinut dacă este impus de legislaţia în vigoare că această reţinere sau divulgare de date este necesară pentru a: (a) fi în acord cu un proces legal; (b) impune Termenii şi condiţiile; (c) răspunde cererilor referitoare la orice conţinut care încalcă drepturile părţilor terţe; (d) vă răspunde la solicitările pentru serviciul clienţi; sau (e) pentru protejarea drepturilor, proprietăţii sau siguranţei personale a Smart Casual Concept SRL, utilizatorilor Smart Casual Concept SRL şi a publicului. Sub rezerva celor menţionate mai sus, Smart Casual Concept SRL va depune eforturi rezonabile pentru a păstra confidenţialitatea datelor de utilizator şi informaţii despre metoda de plată.
Site-ul este pentru uz personal şi necomercial. Nu puteţi copia, modifica, distribui, transmite, reproduce, publica, licenţia, crea opere derivate din, transfera sau vinde in scopuri comerciale nicio parte a Site-ului, a utilizării acestui Site sau a accesului la Site. Înţelegeţi că prin utilizarea anumitor caracteristici ale Site-ului vi se poate solicita să achiziţionaţi echipament sau materiale de la părţi terţe (de exemplu sisteme GPS). În timp ce Smart Casual Concept SRL poate recomanda un anumit tip de echipament sau materiale ale unor terţi furnizori, Smart Casual Concept SRL nu are nicio responsabilitate pentru achiziţia sau utilizarea oricărui echipament sau materiale ale unor terţi furnizori şi nu garantează că echipamentul sau materialele unor terţe părţi va funcţiona cu Site-ul sau va fi fără erori.

Linkuri

Nu am verificat şi nu putem verifica tot conţinutul, inclusiv de software, disponibil prin intermediul site-urilor şi paginilor web către care trimit Serviciile şi Uilizatorii sau care trimit la Servicii. Smart Casual Concept SRL nu are nici un control asupra acestor site-uri şi pagini web şi nu este responsabilă pentru conţinutul sau utilizarea lor. Prin trimiterea la un site sau pagina web, Smart Casual Concept SRL nu sugerează faptul că susţine sau promovează în vreun fel respectivul site sau pagina web. Sunteţi responsabil pentru a lua măsurile de precauţie necesare pentru a vă proteja pe dumneavoastră şi calculatorul dumneavoastră de viruşi, viermi, troieni, şi orice alt conţinut dăunător sau distructiv. Smart Casual Concept SRL îşi declină orice responsabilitate pentru orice prejudiciu rezultat din utilizarea de link-uri de la şi către terţe site-uri şi pagini Web.
Vi se acordă dreptul limitat, non-exclusiv de a crea un text cu hyperlink către Site, cu condiţia ca aceste link-uri sa nu creeze o imagine falsă, înşelătoare, derogatorie sau defăimătoare pentru Smart Casual Concept SRL sau pentru orice alt produs sau serviciu asociat şi ca site-ul pe care se postează acest text cu hyperlink să nu conţină material pornografic, ilegal, insultător, defăimător sau inacceptabil în orice alt mod. Vă este acordat dreptul de a implementa orice fluxuri RSS ce se găsesc pe Site pentru uzul dumneavoastră personal, necomercial, exclusiv aşa cum este descris pe Site. Ne rezervăm dreptul de a revoca aceste licenţe sau dreptul de a utiliza anumite link-uri sau fluxuri RSS, în orice moment, cu sau fără a furniza o explicaţie.

Comunicaţii electronice

Site-ul poate oferi posibilitatea de a trimite mesaje email, mesaje pe forumuri de utilizator, accesul la camere de chat, conexiuni de voce prin Internet sau alte metode de comunicare similare către terţi furnizori de servicii, către advertiseri, către alţi utilizatori sau către Smart Casual Concept SRL. Sunteţi de acord să utilizaţi metodele de comunicare disponibile pe Site doar pentru a trimite comunicări şi materiale legate de obiectul pentru care Smart Casual Concept SRL a furnizat metoda de comunicare şi în continuare sunteţi de acord că toate comunicările dumneavoastră se consideră ca parte din Conţinut şi sunt supuse şi reglementate de aceşti Termeni şi Condiţii. Utilizând oricare din metodele de comunicare disponibile pe Site, confirmaţi şi sunteţi de acord că (a) toate metodele de comunicaţie constituie mijloace de comunicare publice şi nu private între tine şi/sau terţe părţi, (b) comunicările trimise de către sau primite de la terţi furnizori de servicii, advertiseri sau alte terţe părti nu sunt autorizate sau sponsorizate de Smart Casual Concept SRL (cu excepţia cazului în care este statuat în mod expres de către Smart Casual Concept SRL) şi (c) comunicările nu sunt revizuite înainte sau după trimitere, scanate, arhivate sau monitorizate de Smart Casual Concept SRL în orice mod, desi Smart Casual Concept SRL îşi rezervă dreptul de a face acest lucru în orice moment la discreţia sa şi în conformitate cu Termenii şi Condiţiile. Sunteţi de acord că toate anunţurile, notele si alte comunicări pe care vi le oferim electronic trebuie sa îndeplinească orice cerinţă legală pentru astfel de comunicare în scris.

Încălcarea drepturilor de autor şi politica de copyright

Aşa cum Smart Casual Concept SRL cere ca alţii să respecte drepturile de proprietate intelectuală, şi acesta respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Dacă credeţi că oricare din materialele oferite de Serviciile Smart Casual Concept SRL sau din materialele la care acestea trimit încalcă drepturile de autor, sunteţi încurajat să notificaţi Smart Casual Concept SRL în conformitate cu politica de copyright. Smart Casual Concept SRL va răspunde tuturor cererilor de acest fel, inclusiv, dacă este necesar sau adecvat, prin scoaterea materialului pus în discuţie sau înlăturarea tuturor trimiterilor către acesta din urmă. Smart Casual Concept SRL va revoca accesul la utilizarea Serviciilor unui vizitator dacă vizitatorul încalcă repetat drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale Smart Casual Concept SRL sau ale altor persoane.

Proprietatea intelectuală

Prezentul acord nu transferă de la Smart Casual Concept SRL către dumneavoastră niciunul din drepturile de proprietate intelectuală ale Smart Casual Concept SRL sau ale altei terţe părţi. Toate drepturile rămân exclusiv la Smart Casual Concept SRL, logo-ul Smart Casual Concept SRL, şi toate celelalte elemente de identificare a mărcii, grafica şi siglele folosite în legătură cu Smart Casual Concept SRL, Serviciile sunt proprietatea Smart Casual Concept SRL şi a creatorilor săi. Alte mărci comerciale sau elemente de identificare a mărcii, grafică şi sigle folosite în legătură cu Serviciile pot fi mărci comerciale ale altor terţe părţi. Utilizarea acestui site nu vă acordă nici un drept sau licenţă de a reproduce sau utiliza marca Smart Casual Concept SRL sau mărci comerciale a unor terţe părţi.
Imaginile folosite pe site-ul ZOOMRA.RO, precum si pe platformele sociale asociate, sunt obtinute din surse publice sau sunt achizitionate conform legislatiei in vigoare.
Smart Casual Concept SRL poate prelua imagini din surse publice (web, platforme sociale, etc) fara a fi considerat incalcat dreptul la proprietate, cu conditia precizarii sursei.

Reclame

Smart Casual Concept SRL îşi rezervă dreptul de a afişa reclame în cadrul Serviciilor.

Promovare

Smart Casual Concept SRL îşi rezervă dreptul de a afişa linkuri de promovare pe reţele sociale, de a distribui pagini cu conţinut relevant şi contextul social aferent (comentarii, like-uri, etc.), folosind menţiuni precum "Powered by Smart Casual Concept SRL" sau "via Smart Casual Concept SRL."

Modificări

Smart Casual Concept SRL îşi rezervă dreptul de a modifica sau înlocui orice parte a prezentului acord. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificaţi acest acord periodic pentru modificări. Continuarea utilizării sau accesului la Site după publicarea oricăror modificări la prezentul acord constituie acceptarea acestor modificări. În viitor, Smart Casual Concept SRL poate oferi servicii sau funcţionalităţi noi prin intermediul Serviciilor (inclusiv lansarea de noi tool-uri şi resurse). Asemenea noi funcţionalităţi sau de servicii sunt supuse termenilor şi condiţiilor din prezentul acord.

Revocarea accesului

Smart Casual Concept SRL vă poate revoca accesul la toate sau la oricare parte din Servicii în orice moment, cu sau fără înştiinţare, cu sau fără preaviz, cu efect imediat. Dacă doriţi să renunţaţi benevol la acest acord sau la contul Smart Casual Concept SRL (dacă aveţi), puteţi întrerupe pur şi simplu utilizarea Serviciilor. Acordurile care prin natura lor ar trebui să supravieţuiescă rezilierii acestui Acord vor supravieţui acestui Acord, inclusiv, dar fără a se limita la, dispoziţiile de proprietate, declinări de garanţie, compensaţiile şi limitările de responsabilitate.

Declinarea garanţiilor

Site-ul este furnizat "ca atare". Smart Casual Concept SRL şi creatorii săi se delimitează prin prezenta de toate garanţiile de orice fel, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanţii de vandabilitate, adecvare pentru anumite scop şi neîncălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Nici Smart Casual Concept SRL şi nici creatorii acestuia, nu acorda garanţia că site-ul va fi lipsit de erori sau că accesul la acesta va fi continuu sau neîntrerupt. Vă asumaţi faptul că accesaţi conţinut sau servicii prin intermediul Site-ului la alegerea şi pe riscul dumneavoastră.

Limitarea răspunderii

În nici un caz, Smart Casual Concept SRL sau creatorii săi nu sunt răspunzători referitor la obiectul prezentului acord pentru: (i) orice pierderi speciale, rezultante sau accidentale; (ii) costul achiziţionarii de produse sau servicii de substituire; (iii) pentru întreruperi de utilizare sau de pierdere sau corupere a datelor. Smart Casual Concept SRL nu are nicio responsabilitate pentru orice eroare sau întârziere datorată problemelor care nu pot fi controlate într-o manieră rezonabilă. Cele de mai sus nu se aplică peste limitele instituite de legislaţia în vigoare.

Reprezentare generală şi garanţie

Să reprezinte şi garantează că (i) utilizarea acestui site va fi în strictă conformitate cu Politica de confidenţialitate Smart Casual Concept SRL, cu prezentul acord şi cu toate legile şi reglementările aplicabile (inclusiv fara limitare orice legile sau reglementările locale în ţara dvs., membru, oraşul, sau alte zona guvernamentale, privind conduita online si continutul acceptabil, inclusiv toate legile aplicabile privind transmiterea de date tehnice exportate din Statele Unite sau de ţara în care aveţi domiciliul) şi (ii) utilizarea acestui site nu va încălca sau vreun dolar drepturile de proprietate intelectuală ale terţilor.

Despăgubirea

Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să exoneraţi Smart Casual Concept SRL, contractorii şi creatorii săi de la şi împotriva oricăror şi tuturor cererilor de despăgubire şi cheltuielilor, inclusiv onorariilor avocaţilor, care decurg din utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la încălcarea prezentului acord.

Diverse

Acești Termeni și Condiții constituie acordul dintre Smart Casual Concept SRL şi dumneavoastră privind obiectul prezentat şi pot fi modificați doar prin publicarea de către Smart Casual Concept SRL a unei versiuni revizuite, cu obligația de a vă notifica prin mijloacele disponibile de acest lucru. Exceptând măsura în care legea aplicabilă prevede altfel, acest acord, precum și accesul și utilizarea site-ului vor fi reglementate de legile de pe teritoriul României. Puteţi atribui drepturile dumneavoastră instituite de acest acord oricărei parți care acceptă şi este de acord să respecte termenii şi condiţiile; Smart Casual Concept SRL poate atribui drepturile sale în temeiul prezentului Acord fără condiţii. Aceşti termeni şi condiţii au drept cadru Termenii şi Condiţiile oferite cu bunăvoință de către Wordpress sub licență open-source.